การจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งฟรี…เพื่อตอบแทนการสนับสนุนของผู้อุปการะคุณ

creationthai.COM เห็นความสำคัญในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้า ด้วยการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เงื่อนไขพิเศษฟรีค่าจัดส่ง

creationthai.COM ได้ให้ความสำคัญกับการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าเป็นความสำคัญอันดับแรก ดังนั้น เราจึงยินดีจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และไม่กำหนดยอดขั้นต่ำในทุกเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร

ความสมบูรณ์ของคำสั่งซื้อ
การสั่งซื้อจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อ
1. กรณีต้องโอนชำระค่าสินค้า จะต้องยืนยันการโอนเงินให้เสร็จสิ้นก่อน 11.30 น. หรือ 16.00 น. ในช่วงบ่าย
2. กรณีต้องเปิดใบสั่งซื้อ จะต้องเปิดใบสั่งซื้อให้เสร็จสิ้นก่อน 11.30 น. หรือ 16.00 น.ในช่วงบ่าย

จากตารางรอบการจัดส่งทางด้านขวามือ สามารถยืดหยุ่นได้ในบางกรณี บริษัทฯ พยามยามที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ถึงท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนตารางการจัดส่งให้แก่ท่านได้ ตามความจำเป็นของท่าน บริษัทฯ จะพยายามดำเนินการให้แก่ท่าน โดยคำนึงถึงความจำเป็นของท่านเป็นสิ่งแรก หากท่านมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามฝ่ายขายที่ โทร.0-2644-9511-2

ข้อยกเว้นการจัดส่งฟรี
1. ลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพ และปริมณฑล  อาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝายขายเพื่อคำนวณค่าจัดส่งตามความเหมาะสม บางกรณีอาจมีการยกเว้นค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับยอดสั่งซื้อและระยะทาง

2. กรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด บริษัทฯ จำเป็นต้องคิดค่าขนส่งในทุกกรณี สำหรับการเก็บค่าขนส่งอาจจะเก็บปลายทางหรือเก็บต้นทางตามแต่กรณีของชนิดสินค้าที่จัดส่ง และบริษัทฯ จัดส่งสินค้าที่รับจ้างขนส่งสินค้าที่ท่านสะดวก หากท่านอยู่ในอำเภอเมืองโดยปกติสามารถเก็บค่าขนส่งปลายทางได้ สำหรับหน่วยงานราชการ ธนาคาร รัฐวิสาหกิจบางแห่ง ท่านอาจจะต้องชำระค่าสินค้าพร้อมกับค่าสินค้าเนื่องจากบริษัทจัดส่งสินค้าจะรับชำระค่าขนส่งเฉพาะต้นทางเท่านั้น 

ในการจัดส่งลูกค้าที่อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งกรณีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งอาจจะดำเนินการจัดส่งด้วยเจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า หรือจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ (ขึ้นอยู่กับขนาด น้ำหนักและมูลค่าของสินค้าตามความเหมาะสม) หรือบริษัทฯจัดส่งสินค้าที่รับจ้างขนส่งสินค้า ถึงแม้ว่าในหน้า Proceed to checkout ในขบวนการสั่งซื้อปรากฏข้อความว่า “ฟรี” เป็นเรื่องของการกำหนดใน Software ที่กำหนดไม่ให้มีการคำนวณคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าขนส่งในใบสั่งซื้อเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการขนส่งสินค้าหรืออยู่ในเงื่อนไขการจัดส่งฟรี

รอบการจัดส่ง
ระยะเวลาจัดส่ง โดยปกติในเขตกรุงเทพมหานคร ทางบริษัทฯ จะสามารถจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านได้ โดยมีรอบการจัดส่งดังนี้

วันสั่ง เวลา วันส่งสินค้า ช่วงเวลา
จันทร์ ก่อน 11.30 น.อังคารเช้า-บ่ายตามนัด
จันทร์หลัง 11.30 น.พุธเช้า-บ่ายตามนัด
อังคารก่อน 11.30 น.พุธเช้า-บ่ายตามนัด
อังคารหลัง 11.30 น.พฤหัสบดีเช้า-บ่ายตามนัด
พุธก่อน 11.30 นพฤหัสบดีเช้า-บ่ายตามนัด
พุธหลัง 11.30 น.ศุกร์เช้า-บ่ายตามนัด
พฤหัสบดีก่อน 11.30 นศุกร์เช้า-บ่ายตามนัด
พฤหัสบดีหลัง 11.30 น.จันทร์สัปดาห์ถัดไปเช้า-บ่ายตามนัด
ศุกร์ก่อน 11.30 นจันทร์สัปดาห์ถัดไปเช้า-บ่ายตามนัด
ศุกร์หลัง 11.30 น.อังคารสัปดาห์ถัดไปเช้า-บ่ายตามนัด

กรณีที่ลูกค้ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้สินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายขาย เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านทันตามเวลาที่ท่านต้องการ

X