การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ (Order Cancellation Policy)
1. เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ
1. การสั่งซื้อของท่านทุกรายการจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อเมื่อมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทโทรศัพท์กลับไปยืนยันด้วยแล้วเท่านั้น จึงจะถือว่าคำสั่งซื้อสินค้าของท่านสมบูรณ์
2. ภายหลังที่ได้รับการยืนยันการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ ถึงแม้ว่ารายการสั่งซื้อสินค้านั้นจะยังไม่ได้รับการชำระเงินก็ตาม ซึ่งการยกเลิกของท่านอาจจะต้องเสียค่าดำเนินการเป็นจำนวน 20% ของมูลค่าสินค้าที่สั่งซื้อ
3. การสั่งซื้อของท่านอาจได้รับการยกเลิกคำสั่งซื้ออัตโนมัติจากทางบริษัทฯ ในกรณีที่สินค้าหมด หรือขาด Stock และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ทำการยืนยันกรณีดังกล่าวด้วย Email หรือการติดต่อสื่อสารทาง Line หรือทางโทรศัพท์
4. กรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าโดยที่ยังไม่มีการยืนยันคำสั่งซื้อจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้วยโทรศัพท์ โดยที่ท่านได้ชำระเงินโดยวิธีการโอนชำระผ่านทางธนาคาร และปรากฏว่าสินค้าหมดหรือขาด Stock บริษัทฯ จะทำการโอนชำระเงินคืนให้แก่ท่านเต็มจำนวน ในวันทำการถัดไป ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนของธนาคารตามอัตราของแต่ละธนาคาร

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ
ท่านสามารถแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
2.1 Line@creationthai.com หรือ Line ID : lekcomputer
2.2 Email : sales@creationthai.com, sale@creationthai.com
2.3 โทร.02-644-9511, 086-312-0979, 086-374-3439

X