นโยบายความปลอดภัย

นโยบายความปลอดภัยของเว็บไซต์ (Security Policy)

Creationthai.com ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของWeb Site ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ :
 1. Web Siteของเราได้มีสัญญาใช้บริการกับ บริษัทภายนอก (Outsourcing Company Contract) โดย netdesignhost เป็นผู้ให้บริการ เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และเป็นผู้ดูแลระบบความปลอดภัย Web Site ซึ่งได้คำนึงถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัยของ Web Site และได้ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย
 2. Web Siteของเราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของWeb Siteให้กับพนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
 3. ทางผู้ดูแลระบบทำการสแกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 4. Web Siteของเรา ได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

 ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ Web Site ของเราท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม กับทาง บุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยของระบบ ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 นายกรกวี เสรีพุกกะณะ
 บริษัท เบลสด์ เวย์ จำกัด
 Email : kong@creationthai.com, kornkwe@gmail.com
 โทร.02-644-9511, 095-884-7248

X