วิธีการชำระเงิน

1. เงื่อนไขและวิธีการชำระเงิน

creationthai.COM ให้บริการในการชำระค่าสินค้า โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

1. ชำระด้วยเช็คธนาคาร เป็นการรับชำระสำหรับองค์กร/หน่วยงาน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/องค์กรเอกชน/รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่ได้รับการตรวจสอบจากทางบริษัทฯแล้วว่าสามารถรับชำระเงินด้วยเช็คธนาคารหรือแคชเชียร์เช็คจากท่านได้ โดยท่านจำเป็นที่จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ทางบริษัทฯ เช่นหนังสือรับรองการจดทะเบียน ภพ.20 เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะเรียนให้ท่านทราบว่าสามารถรับชำระด้วยเช็คธนาคารได้หรือไม่ โดยเช็คที่ชำระจะต้องเป็นเช็คที่ลงวันที่ ณ วันที่ส่งสินค้าหรือวันที่ก่อนวันส่งสินค้าเท่านั้น บริษัทฯ จะไม่รับชำระด้วยเช็คที่ลงวันที่หลังวันที่ส่งสินค้า

2. ชำระด้วยเงินสดตอนพนักงานส่งสินค้า ในกรณีการสั่งซื้อในนามบุคคล บริษัทฯ จำเป็นต้องรับชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดในวันที่สินค้าเท่านั้น 

3. การชำระโดยการโอนเงิน ท่านสามารถชำระค่าสินค้าได้โดยโอนเงินผ่านธนาคารที่บริษัทฯ รับชำระ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

ในเขตกรุงเทพฯ
กรณีที่สั่งซื้อในนามนิติบุคคล สามารถสั่งสินค้าโดย Email ใบสั่งซื้อสินค้า (PO) ไปที่ sales@creationthai.com เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ บริษัทฯ จะรับชำระสินค้าเป็นเงินสดเต็มจำนวน ณ วันที่บริษัทฯ ทำการจัดส่งสินค้า ในกรณีที่

กรณีสั่งซื้อในนามบุคคล บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องขอรับชำระเงินมัดจำ 20% จากยอดสั่งซื้อ โดยโอนชำระผ่านบัญชี ธนาคารตามรายละเอียดด้านล่าง และจะรับชำระเงินสดค่าสินค้าส่วนที่เหลือ ณ วันที่บริษัทฯ ทำการจัดส่งสินค้า

ในกรณีต่างจังหวัด
การสั่งซื้อในนามนิติบุคคล และในนามบุคคล บริษัทฯ จำเป็นต้องขอรับชำระเป็นเงินโอนชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคารในจำนวนเต็ม ก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้า โดยท่านสามารถ Email ยืนยันการชำระเงินหรือโทร(0-2644-9511,086-312-0979, 086-374-3439) แจ้งรายละเอียดการชำระเงิน (ธนาคารที่โอน วัน และ เวลา) โดยไม่จำเป็นต้องแฟกซ์หรือ Email Slip Payment มาทางบริษัทฯ โดยบริษัท จะทำการตรวจสอบการชำระเงินของท่านจากบัญชีธนาคารของทางบริษัทต่อไป
ทั้งนี้ก่อนการชำระเงินกรุณาตรวจสอบดังนี้

  • สินค้ามีพร้อมจำหน่ายหรือไม่ (คำสั่งซื้อเรียบร้อยหรือไม่) ในบางกรณีอาจมีการสั่งซื้อสินค้าพร้อมกันโดยผู้ใช้ท่านอื่น ทำให้จำนวนสินค้าใน Stock มีไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย
  • จำนวนยอดโอนชำระถูกต้องหรือไม่ ในบางกรณีสินค้าอาจมีการปรับราคาขึ้น-ลง ยอดที่ท่านโอนจำเป็นจะต้องได้รับการยืนยันความถูกต้องก่อนโอนชำระ กรุณาโอนบัญชีออมทรัพย์ ในนามบริษัท เบลสด์ เวย์ จำกัด
ธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางจาก179-0-69265-9
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางจาก047-1-52310-0
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 101035-2-53659-8
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาบางจาก089-2-13052-4
ธนาคารยูโอบีรัตนสิน จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 83810-309-574-3

2. แจ้งการชำระเงิน โดยผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

2.1 Line@creationthai.com, lekcomputer
2.2 Email : sales@creationthai.com, sale@creationthai.com
2.3 โทร.02-644-9511

3. แจ้งรายละเอียดชำระเงิน กรุณาระบุรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

3.1 ชื่อ-นามสกุลลูกค้า
3.2 หน่วยงานของลูกค้า (ถ้ามี)
 3.3 เลขที่ใบสั่งซื้อ (ถ้ามี)
 3.4 ยอดเงินโอน
 3.5 ที่อยู่ที่ใช้ในการออกเอกสารใบกำกับภาษี
 3.6 ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า (กรณีที่ต่างจากที่อยู่ในใบกำกับภาษี)

X